Leverans och montering – Dörr

Vid leverans: Kontrollera emballaget noga vid leverans. Har varan skador skall detta anmälas omgående till transportföretaget. Vid förvaring av dörren skall den packas upp och ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak. Skada som ej varit synlig vid leverans skall anmälas inom 7 dagar till transportföretaget.

OBS! Montering av vara innebär att ni godkänt varan

Råd och tips

Innan du köper

Leverans och montering

Garanti och underhåll

Garanti

  • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10x21)
  • 10 år mot kondens i isolerglas
  • 5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
  • 2 år på lås och gångjärn

Våra produkter är CE-märkta och testade för: Lufttäthet, Regntäthet, Säkerhet mot vindlast och Stängningskraft.

Lurs Dörr AB  |  Kragenäsvägen 1, 457 96 Lur  |  Tel: +46 (0) 525 240 14 |  info@lursdorr.com