Garanti, montering och underhåll

Våra dörrar tillverkas av förstaklassigt material. För att behålla sin finish över lång tid och för att garantin skall gälla behöver dörren både omsorg och underhåll.

Garanti

10 års formgaranti mot skevhet/krokighet max 4 mm (på storlekar upp till 10×21)

10 år mot kondens i isolerglas

5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)

2 år på lås och gångjärn

Leverans och montering – Dörr

Vid leverans: Kontrollera emballaget noga vid leverans. Har varan skador skall detta anmälas omgående till transportföretaget. Vid förvaring av dörren skall den packas upp och ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak. Skada som ej varit synlig vid leverans skall anmälas inom 7 dagar till transportföretaget.

OBS! Montering av vara innebär att ni godkänt varan

Ägarhandbok (pdf)

(montering och underhåll)

Reklamationsanmälan

Enligt garantivillkoren får felaktig dörr ej monteras in och tagas i bruk. Garanti gäller inte för kostnader avseende egna installationer på dörren. Felanmälan görs till stället där ni köpt produkten. Blanketten ”reklamationsanmälan” skall fyllas i och finns att ladda ned här under. Varor kan endast reklameras om underhållsinstruktionerna har efterföljts.

De flesta reklamationer beror på felmontage och det är väldigt viktigt att kolla detta innan reklamation görs för att du inte skall dra på dig en onödig kostnad för besiktning.

Lurs Dörr förbehåller sig rätten att debitera en kostnad om minst 1500 kr inkl moms vid felaktigt reklamation.

h

Reklamationsanmälan (pdf)

Garanti

  • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10x21)
  • 10 år mot kondens i isolerglas
  • 5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
  • 2 år på lås och gångjärn

Våra produkter är CE-märkta och testade för: Lufttäthet, Regntäthet, Säkerhet mot vindlast och Stängningskraft.

Lurs Dörr AB  |  Kragenäsvägen 1, 457 96 Lur  |  Tel: +46 (0) 525 240 14 |  info@lursdorr.com