Garanti

10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10×21)

10 år mot kondens i isolerglas

5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)

2 år på lås och gångjärn

Garanti, villkor

 • Före montage måste dörren leveranskontrolleras noga
 • Inmonterad dörr gäller som leveranskontrollerad och godkänd
 • Montaget måste vara fackmässigt utfört enligt monteringsinstruktion
 • Som minimikrav gäller 100 mm dropplåt över dörr
 • Vid särskilt utsatta sol- och väderlägen krävs entrétak
 • Garanti lämnas ej på mörka färger i utsatta väderlägen pga värmeupptagning/blekning
 • Sprucken gering på Tradtionserien annat än vitmålat gäller ej garanti. Detta underhålls enkelt med fog och färg.
 • Vid felaktig hantering och icke utfört underhåll gäller inte garanti
 • Garantin förutsätter regelbundet underhåll.
 • Fabrikationsfel inom 2–5 år: Ersättningsdörr/reparation.
 • Fraktfritt. Kund ordnar montage.

Reklamation

Enligt garantivillkoren får felaktig dörr ej monteras in och tas i bruk. Garanti gäller ej för kostnader avseende egna installationer på dörren. Reklamationsblanketten skall fyllas i som du erhåller från oss. Varor kan endast reklameras om underhållsinstruktionerna har efterföljts.

De flesta reklamationer beror på felmontage och det är väldigt viktigt att kolla detta innan reklamation görs för att du inte skall dra på dig en onödig kostnad för besiktning.

h

Garanti (pdf)

h

Felanmälansblankett (pdf)

Råd och tips

Innan du köper

Leverans och montering

Underhåll

Garanti

Teknisk info

Garanti

 • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10x21)
 • 10 år mot kondens i isolerglas
 • 5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
 • 2 år på lås och gångjärn

Våra produkter är CE-märkta och testade för: Lufttäthet, Regntäthet, Säkerhet mot vindlast och Stängningskraft.

Lurs Dörr AB  |  Kragenäsvägen 1, 457 96 Lur  |  Tel: +46 (0) 525 240 14 |  info@lursdorr.com