Reklamationsanmälan

Enligt garantivillkoren får felaktig dörr ej monteras in och tagas i bruk. Garanti gäller inte för kostnader avseende egna installationer på dörren. Felanmälan görs till stället där ni köpt produkten. Blanketten ”reklamationsanmälan” skall fyllas i och finns att ladda ned här under. Varor kan endast reklameras om underhållsinstruktionerna har efterföljts.

De flesta reklamationer beror på felmontage och det är väldigt viktigt att kolla detta innan reklamation görs för att du inte skall dra på dig en onödig kostnad för besiktning.

Lurs Dörr förbehåller sig rätten att debitera en kostnad om minst 1500 kr inkl moms vid felaktigt reklamation.

h

Reklamationsanmälan (pdf)

Råd och tips

Innan du köper

Leverans och montering

Garanti och underhåll

Garanti

  • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10x21)
  • 10 år mot kondens i isolerglas
  • 5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
  • 2 år på lås och gångjärn

Våra produkter är CE-märkta och testade för: Lufttäthet, Regntäthet, Säkerhet mot vindlast och Stängningskraft.

Lurs Dörr AB  |  Kragenäsvägen 1, 457 96 Lur  |  Tel: +46 (0) 525 240 14 |  info@lursdorr.com