Behandling av personupplysningar på Lurs Dörr AB

När du använder vår nätsida och/eller är i kontakt med oss som kund så kommer Lurs Dörr AB att behandla personupplysningar om dig. Under finner du information om personupplysningar som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter i samband med behandlingen av personupplysningarna. 

Ansvarig för personupplysningarna vi behandlar är Lurs Dörr AB, Ralph Hultman. Kontaktinformationen till ansvarig är:

Adress: Lurs Dörr AB, Kragenäsvägen 1, 457 96 LUR.
E-post: ralph@lursdorr.com
Telefon: 0525-24014
Organisationsnr.:556735-1811

Vid frågor om vår behandling av dina personupplysningar kan du kontakta info@lursdorr.comtel. 0525-24014.

 

1. Varför samlar vi in personupplysningar och vilken information samlar vi in

Vi samlar in och använder dina personupplysningar till olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personupplysningar till ändamålen som uppgivit här:

1.1 Sända ut marknadsföring, nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet: E-postadress. Behandlingen sker på grundlag av avtal med dig.

1.2 Besvara förfrågningar som kommer in till oss i förbindelse med försäljning av våra produkter samt köp av råvaror, teknisk utrustning, tjänster osv. Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personupplysningar som följer av förfrågningen. Behandlingen av personupplysningar sker på grundlag av en intresseavvägning. Vi har övervägt att detta ofta är nödvändigt för att kunna hjälpa dig med det du frågar om.

1.3 Rekrytering/nyanställning hos oss. CV, ansökning, attester och referenser. Behandling av personupplysningar blir gjort på grundlag av samtycke som du har givit.

 

2. Utlämning av personupplysningar till andra

Vi ger inte personupplysningarna dina vidare till andra, med mindre det föreligger ett lovligt grundlag för sådant. Exempel på sådant grundlag kan typiskt vara ett avtal med dig, eller rättslig grund som pålägger oss att ge ut informationen.

Lurs Dörr AB använder databehandlare till att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personupplysningar på våra vägnar. I sådana tillfällen har vi ingått avtal för att ta tillvara informationssäkerheten i alla led av behandlingen.  Vi använder oss av följande databehandlare per i dag:

  • Visma Software AB
  • Ernst & Young AB
  • Resultat Regnskap AS
  • Proline AS

All behandling av personupplysningar som vi företar sker inom EU/EØS-området.

 

3. Lagringstid

Vi lagrar dina personupplysningar hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål personupplysningarna blev samlat in.

Detta betyder till exempel att personupplysningar som vi behandlar på grundlag av ditt samtycke stryks, om du drar tillbaka ditt samtycke. Personupplysningar som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig stryks när avtalet är uppfyllt och alla plikter som följer av avtalsförhållandet är uppfyllt.

 

4. Dina rättigheter när vi behandlar personupplysningar om dig

Du har rätt till att kräva insyn, rättelse eller strykning av personupplysningarna som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt till att kräva begränsad behandling, rätta protest mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Datainspektionens nätsida:  www.datainspektionen.se.

För att ta i bruk dina rättigheter måste du ta kontakt med vårt kontor på e-postadress uppgivit ovan. Vi svarar på din förfrågning till oss så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar.

Vi vill be dig om att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information före vi låter dig ta i bruk dina rättigheter mot oss. Detta gör vi för att vara säker på att vi bara ger tillgång till dina personupplysningar till dig – och inte någon som ger sig ut för att vara dig.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för behandling av personupplysningar hos oss. Det enklaste sättet att göra detta på, är att kontakta oss på uppgiven e-postadress.

 

 5. Klagomål

Om du menar att vår behandling av personupplysningar inte stämmer med det vi har beskrivit här eller att vi på andra sätt bryter dataskyddsförordningen, så kan du klaga till Datainspektionen.

Du finner information om hur du kontaktar Datainspektionen på Datainspektionens nätsidor: www.datainspektionen.se

 

 6. Ändringar

Om skulle ske en ändring av våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personupplysningar, kan det medföra förändring i informationen du har fått här.  Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att göra dig kunnig om dessa förändringarna. Annars kommer uppdaterad information alltid att finnas lätt tillgänglig på vår nätsida.

Lurs Dörr AB  |  Kragenäsvägen 1, 457 96 Lur  |  Tel: +46 (0) 525 240 14 |  info@lursdorr.com